Kā uzsākt portāla lietošanu


Publicēts - 12.04.2012

 

Kā uzsākt portāla lietošanu?

Par portāla lietotāju var kļūt visi G4S Latvia Klienti vai viņu pilnvarotas personas, kuriem ir spēkā esošs pakalpojumu līgums.

Portāla lietotājs ir fiziska persona.

G4S Latvia Klients ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir ar G4S Lavia noslēgts vismaz viens pakalpojumu līgums.

Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas pieteikums un jāiepazīstas ar Klientu portāla lietošanas noteikumiem.

Reģistrācijas pieteikumu aizpilda G4S Latvia pakalpojumu līguma slēdzējs vai viņa pilnvarota persona.

Reģistrācijas pieteikumi tiek apstrādāti darba dienās laikā no 9.00 līdz 18.00.

 

Lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, ar attiecīgo klientu sazināsies G4S Latvia darbinieks un lūgs autorizēt Lietotāja piekļuvi Klientu portāla datiem.

Pēc Lietotāja apstiprināšanas, darbības Klientu portālā uzsāk vienā no šādiem veidiem:

·         Lietotājam ievadot pareizus Piekļuves parametrus, reģistrējoties G4S Latvia interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/;

·         Lietotājam izmantojot G4S Latvia interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/ pieejamo saiti autorizācijai internetbankā, kas nodrošina pieeju Klientu portālam izmantojot internetbankas autorizāciju. Šajā gadījumā portāla Lietotāja vārda un paroles ievads nav nepieciešams.

Piekļuves parametri un attiecīgās bankas identifikācijas procedūrās noteiktie identifikācijas un piekļuves parametri ir konfidenciāli.